26 Απρ 2008

ΑΠ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΣΤΑΣΙΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ. ΚΑΙ ΑΠ ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΜΕ ΝΑ ΚΑΛΟ ΧΟΡΙΚΟ

"Αμήν"